Trop

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6 til 10 klasse
Mødedag/tid: 
Onsdag 18.30 til 21.00
Email: 
Ledere: 
Niels Nýbraaten Gade
Trop 19-06-2018

1. Skive Trop

I troppen arbejder spejderne i patruljer, hvor rollerne fordeles på patruljeledere, assistenter og spejdere. 

Som Tropsspejder, og ungt menneske er det vigtigt at arbejde med ting som selvstændighed, ansvarlighed, kammeratskab, sammenhold, sjove og udfordrende aktiviteter.

Det gør vi bl.a. ved at holde fokus på at spejderne og patruljerne sætter deres egne mål og bruger deres egne metoder uden at der nødvendigvis er en voksen leder til stede. Udfordringerne skal være gode, forstået på den måde at vi skal lidt udover komfortgrænsen hver gang, kun på den måde kan vi udvikle os løbede. De ka’ nemlig godt, de seje unge spejdere.

Spejderne planlægger og gennemfører så vidt det er muligt deres egne møder, på den måde ”træner” de i at påtage sig og udvise ansvar, for sig selv men i høj grad også for hinanden.

Patruljerne, men i særdeleshed patruljelederne er selv ansvarlige for at det arbejde som skal planlægges og udføres, samtidig med at der gøres plads til oplevelser i naturen og aktiviteter som værner om miljøet. Friluftslivet er og skal være en stor del af det at være spejder.

De aktiviteter som spejderne deltager i/på kan være lejrture, vandretur med oppakning, orienteringsløb, kanotur eller laver store byggeprojekter, f.eks. en karrusel af rafter. 

En stor del af det at planlægge og udføre aktiviteterne er at der bliver givet tid til refleksion over og evaluering af oplevelserne. Kun på den måde lærer de unge mennesker at udvikle deres egne erfaringer til viden og kompetencer. Der skal være plads til at prøve sig frem, at have mindre succes med opgaven, evaluerer og korrigerer undervejs, således at chancen for succes er endnu større i næste forsøg.

Spejderne tager på kurser, (så som PLAN) hvor de lærer at lede en patrulje, lave nye projekter, lære mere om sig selv og sammenhold i patruljen.  Sidst men ikke mindst, gør det spejderne i stand til at omsætte idéer til handling. Dette kvalificerer spejderne til at leve op til de opgaver som er beskrevet i ovenstående, så de bliver ikke, så at sige, bare smidt ud på dybt vand.

De kurser som spejderne tager på, kan betragtes som en investering i de unge menneskers kompetencer og ansvarsfølelse, dette er evner som de kan have gavn af hele livet.

Alt dette gør naturligvis ikke at lederne ikke har ansvar for spejderne. Vi sørger selvfølgelig for at sikkerheden er i orden, og at hovederne bliver holdt kølige, når det går hedt for sig.

Vi fungerer ligeledes som sparringspartnere, når spejderne af og til rammer væggen. Det være sig hvis planlægningen ikke glider som forventet, at patruljen har uoverensstemmelser, eller hvis der bare er brug for input, gode idéer for at komme videre. Ligeledes er vi til rådighed hvis de unge mennesker har brug for vejledning når de selv skal arrangerer aktiviteter.